Diensten

DTT in combinatie met dagbesteding Driestroom

Eén van de mogelijkheden is om de DTT behandeling te combineren met dagbesteding binnen Driestroom. De behandeling van je kind vindt plaats op een behandelgroep, waar je kind minimaal vijf dagdelen per week naar toe gaat. Bij deze vorm van behandeling combineren we individuele training van je kind (5 tot 15 uur per week) met behandeling in een groep voor kinderen met autisme.

Voor we van start gaan
Een gedragskundige van team DTT observeert je kind tijdens een proefsessie. Ook bespreken we met jou, de groepsleiding of leerkracht welke hulpvragen er spelen. Met behulp van een protocol stellen we daarna het behandelplan op. In dit behandelplan staan de (leer)doelen voor het komende jaar.

De behandelgroep

Bij de behandelgroep werken we met een vast dagprogramma. In dit programma staan de doelen van het individuele kind centraal. We werken afwisselend in subgroepjes en met de hele groep. Op deze manier kunnen we kinderen naast individuele vaardigheden ook groeps- en sociale vaardigheden aanleren. Vanzelfsprekend houden we rekening met de prikkelgevoeligheid en taakspanne van ieder kind. We bieden veel afwisseling tussen actieve en ontspannende momenten.

Wisselwerking

Binnen de behandelgroep krijgt je kind één tot twee keer per dag individuele DTT-training. Zowel de groepsleiding als ambulante trainers verzorgen deze individuele training. De problemen die zich thuis en op de groep voordoen, worden in de training opgepakt en getraind. De vaardigheden die we je kind tijdens de DTT training leren, worden ook op de groep getraind. Deze wisselwerking zorgt ervoor dat je kind direct de aangeleerde vaardigheden in de praktijk leert toepassen. 

 

Foto

een ouder vertelt

“DTT heeft echt geholpen voor Bryant. Hij geeft nu duidelijk aan wat hij wil. Het contact met andere kinderen gaat ook stukken beter. Bryant heeft geleerd op zijn beurt te wachten. Toen we net wisten dat Bryant autisme heeft, had ik deze vooruitgang in zijn ontwikkeling niet meer verwacht.”

goed om te weten

Promotieonderzoek - Een stap vooruit met DTT

In 2007 startte Nienke Peters-Scheffer haar promotieonderzoek. Onderzoekster Nienke Peters-Scheffer laat zien dat kinderen met autisme en een verstandelijke beperking een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze behandeling.


Uitbreiding aanbod DTT Nederland

DTT Nederland heeft zich als behandeling voor kinderen met autisme de afgelopen jaren bewezen. De intensieve gedragstherapie die bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind heeft zich inmiddels wetenschappelijk bewezen en is erkent.

Momenteel wordt er een plan van aanpak uitgewerkt om DTT verder landelijk aan te gaan bieden. Driestroom is in deze op zoek naar instellingen, organisaties en/of ondernemers die dit - onder regie van de Driestroom - mee op willen gaan zetten en uit gaan voeren. Heb je interesse? Maak dit dan telefonisch of per mail kenbaar. 

lees verder

Vragen?

Neem contact met ons op via info@dtt.nl. Wij helpen je graag verder.