Diensten

Individuele DTT training

Behandeling met DTT biedt je kind de kans zich te ontwikkelen. Individuele DTT training is één van de mogelijkheden. Deze training vindt plaats op de plek van jouw keuze. Of dat nu binnen de groep van een kindercentrum is, op school, of bij je thuis. Driestroom biedt bij deze vorm van behandeling begeleiding aan de groepsleiding, leerkrachten en ouders. Afhankelijk van de vraag van de betrokkenen leiden we hen op in de principes van DTT en bieden handvatten om de training op een effectieve manier uit te voeren. 

Voor we van start gaan

Een gedragskundige van Driestroom observeert je kind tijdens een proefsessie. Ook bespreken we met jou, de groepsleiding of leerkracht welke hulpvragen er spelen. Met behulp van een protocol stellen we het behandelplan op. In dit behandelplan staan de (leer)doelen voor het komende jaar.

Optimaal resultaat

Je kind krijgt per week 5 tot 15 uur individuele training op een door jouw gekozen locatie. Tijdens het behandeltraject monitoren we regelmatig het resultaat. Eens per maand bespreken we de voortgang. Voor een optimaal trainingsprogramma is een actieve inbreng van alle betrokkenen van groot belang.

Foto

een ouder vertelt

“DTT heeft echt geholpen voor Bryant. Hij geeft nu duidelijk aan wat hij wil. Het contact met andere kinderen gaat ook stukken beter. Bryant heeft geleerd op zijn beurt te wachten. Toen we net wisten dat Bryant autisme heeft, had ik deze vooruitgang in zijn ontwikkeling niet meer verwacht.”

goed om te weten

Promotieonderzoek - Een stap vooruit met DTT

In 2007 startte Nienke Peters-Scheffer haar promotieonderzoek. Onderzoekster Nienke Peters-Scheffer laat zien dat kinderen met autisme en een verstandelijke beperking een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze behandeling.


Uitbreiding aanbod DTT Nederland

DTT Nederland heeft zich als behandeling voor kinderen met autisme de afgelopen jaren bewezen. De intensieve gedragstherapie die bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind heeft zich inmiddels wetenschappelijk bewezen en is erkent.

Momenteel wordt er een plan van aanpak uitgewerkt om DTT verder landelijk aan te gaan bieden. Driestroom is in deze op zoek naar instellingen, organisaties en/of ondernemers die dit - onder regie van de Driestroom - mee op willen gaan zetten en uit gaan voeren. Heb je interesse? Maak dit dan telefonisch of per mail kenbaar. 

lees verder

Vragen?

Neem contact met ons op via info@dtt.nl. Wij helpen je graag verder.