Wat is DTT?

Heeft je kind moeite met taal en maakt hij of zij weinig contact met leeftijdsgenootjes? Komt je zoon of dochter nauwelijks voor zichzelf op? Of heeft je kind veel moeite met veranderingen en kan het niet goed tegen prikkels? Extra behandeling kan je kind helpen om beter met dit soort situaties om te gaan. 

Een stap vooruit met DTT

Discrete Trial Teaching (DTT) is een intensieve gedragstherapie die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen met autisme. We leren je kind contact te maken met anderen. Tijdens de DTT training oefenen we allerlei dagelijkse vaardigheden, zoals een jas aantrekken of schoenveters strikken. Stap voor stap krijgt je kind een vaardigheid onder de knie en ontwikkelt het steeds meer zelfvertrouwen. Doel van DTT is dat je kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de dagelijkse leefomgeving. Of dat nu thuis, op school, of op een dagvoorziening is. 

Een stukje achtergrond

DTT is ontwikkeld vanuit de principes van Applied Behavior Analysis (ABA, toegepaste gedragsanalyse). Deze methode gaat ervan uit dat wanneer je gewenst gedrag beloont, een kind dit gedrag vaker laat zien. Ongewenst gedrag wordt niet beloond, met als doel dit gedrag zoveel mogelijk te verminderen.

Drie wetenschappelijke onderzoeken door de Radboud Universiteit Nijmegen laten zien dat de DTT behandeling het functioneren van kinderen met autisme verbetert. Bijvoorbeeld op het gebied van IQ, ontwikkelingsleeftijd, communicatie, taal en spel. DTT heeft ook een positief effect op de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Daarnaast nemen symptomen van autisme én gedragsproblemen af. 

Foto

een ouder vertelt

“DTT heeft echt geholpen voor Bryant. Hij geeft nu duidelijk aan wat hij wil. Het contact met andere kinderen gaat ook stukken beter. Bryant heeft geleerd op zijn beurt te wachten. Toen we net wisten dat Bryant autisme heeft, had ik deze vooruitgang in zijn ontwikkeling niet meer verwacht.”

goed om te weten

Promotieonderzoek - Een stap vooruit met DTT

In 2007 startte Nienke Peters-Scheffer haar promotieonderzoek. Onderzoekster Nienke Peters-Scheffer laat zien dat kinderen met autisme en een verstandelijke beperking een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze behandeling.


Uitbreiding aanbod DTT Nederland

DTT Nederland heeft zich als behandeling voor kinderen met autisme de afgelopen jaren bewezen. De intensieve gedragstherapie die bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind heeft zich inmiddels wetenschappelijk bewezen en is erkent.

Momenteel wordt er een plan van aanpak uitgewerkt om DTT verder landelijk aan te gaan bieden. Driestroom is in deze op zoek naar instellingen, organisaties en/of ondernemers die dit - onder regie van de Driestroom - mee op willen gaan zetten en uit gaan voeren. Heb je interesse? Maak dit dan telefonisch of per mail kenbaar. 

lees verder

Vragen?

Neem contact met ons op via info@dtt.nl. Wij helpen je graag verder.