Diensten

DTT in combinatie met dagbesteding Driestroom

Eén van de mogelijkheden is om de DTT behandeling te combineren met dagbesteding binnen Driestroom. Het kind bezoekt minimaal vijf dagdelen per week een behandelgroep van Driestroom. Bij deze vorm van behandeling combineren we individuele training van het kind (5 tot 15 uur per week) met behandeling in een groep voor kinderen met autisme. De omgeving waarbinnen de behandeling wordt gegeven, is hier speciaal op ingericht. De omgeving is prikkelarm, gestructureerd volgens TEACCH en voorzien van ondersteunende communicatiemiddelen.

Behandelplan

Tijdens een proefsessie observeert een multidisciplinair team het kind met ASS. Met behulp van een gestandaardiseerd diagnostisch protocol stellen we daarna het behandelplan op. Hulpvragen van de ouders, groepsleiding of leerkrachten staan hierbij centraal. In het behandelplan omschrijven we de (leer)doelen voor het komende jaar.

Gespecialiseerde kennis

De deskundigen binnen Driestroom zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met ASS. Daarmee zijn onze professionals in staat om de juiste begeleiding te bieden voor elke situatie. Ook kan de groepsleiding effectief omgaan met probleemgedrag. Samen met gedragskundige(n) en therapeuten achterhalen zij de functie van het gedrag en passen ze de juiste behandeling toe.

Kracht van de behandelgroep

Binnen de behandelgroep werken we met een vast dagprogramma. In dit programma staan de doelen van het individuele kind centraal. Ieder kind ontvangt één tot twee keer per dag individuele DTT-training. Daarnaast worden de vaardigheden die een kind tijdens de DTT training leert, ook op de groep getraind. Door afwisselend te werken in subgroepjes en in een grote groep, leren de kinderen naast individuele vaardigheden ook groeps- en sociale vaardigheden. De eenduidige aanpak ten opzichte van probleemgedrag, het stimuleren van gewenst gedrag en de integratie van de aangeleerde vaardigheden, is de kracht van de behandelgroep.

Foto

een ouder vertelt

“DTT heeft echt geholpen voor Bryant. Hij geeft nu duidelijk aan wat hij wil. Het contact met andere kinderen gaat ook stukken beter. Bryant heeft geleerd op zijn beurt te wachten. Toen we net wisten dat Bryant autisme heeft, had ik deze vooruitgang in zijn ontwikkeling niet meer verwacht.”

goed om te weten

Promotieonderzoek - Een stap vooruit met DTT

In 2007 startte Nienke Peters-Scheffer haar promotieonderzoek. Onderzoekster Nienke Peters-Scheffer laat zien dat kinderen met autisme en een verstandelijke beperking een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze behandeling.


Uitbreiding aanbod DTT Nederland

DTT Nederland heeft zich als behandeling voor kinderen met autisme de afgelopen jaren bewezen. De intensieve gedragstherapie die bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind heeft zich inmiddels wetenschappelijk bewezen en is erkent.

Momenteel wordt er een plan van aanpak uitgewerkt om DTT verder landelijk aan te gaan bieden. Driestroom is in deze op zoek naar instellingen, organisaties en/of ondernemers die dit - onder regie van de Driestroom - mee op willen gaan zetten en uit gaan voeren. Heb je interesse? Maak dit dan telefonisch of per mail kenbaar. 

lees verder

Vragen?

Neem contact met ons op via info@dtt.nl. Wij helpen je graag verder.