Diensten

Individuele DTT training

Behandeling met DTT biedt kinderen met ASS de kans om zich te ontwikkelen. Eén van de mogelijkheden is individuele DTT training. Deze training kan plaatsvinden binnen de groep van een kindercentrum, op school, of bij het kind thuis. Driestroom biedt bij deze vorm van behandeling begeleiding aan diegenen, die de DTT training op locatie gaan uitvoeren.

Individuele DTT training kan worden gegeven door groepsleiding, leerkrachten en / of ouders. Wanneer zoveel mogelijk betrokkenen uit de omgeving van het kind geschoold worden in de principes van DTT, zal de training het meeste resultaat hebben. Vanzelfsprekend is het niet verplicht voor groepsleiding of leerkrachten om zich de basisprincipes van DTT eigen te maken. Driestroom schakelt dan ambulante hulpverleners in voor de DTT training.

Workshop en training

Waar mogelijk en gewenst trainen we de leerkrachten en groepsleiding van het kind en geven de ouders een workshop in de principes van DTT. Alle betrokkenen krijgen handvatten uitgereikt om de training op een effectieve manier uit te voeren.

Voor we van start gaan

Een gedragskundige van Driestroom observeert het kind tijdens een proefsessie. Ook bespreken we samen met de ouders, de groepsleiding of leerkracht welke hulpvragen er spelen. Met behulp van een gestandaardiseerd diagnostisch protocol stellen we daarna het behandelplan op. In dit behandelplan omschrijven we de (leer)doelen voor het komende jaar.

Optimaal resultaat

Het kind met ASS krijgt per week 4 tot 10 uur individuele training op de gekozen locatie. Tijdens het behandeltraject monitoren we regelmatig het resultaat. Eens per maand bespreken we de voortgang. Voor een optimaal trainingsprogramma is een actieve inbreng van alle betrokkenen van groot belang.

Foto

een ouder vertelt

“DTT heeft echt geholpen voor Bryant. Hij geeft nu duidelijk aan wat hij wil. Het contact met andere kinderen gaat ook stukken beter. Bryant heeft geleerd op zijn beurt te wachten. Toen we net wisten dat Bryant autisme heeft, had ik deze vooruitgang in zijn ontwikkeling niet meer verwacht.”

goed om te weten

Promotieonderzoek - Een stap vooruit met DTT

In 2007 startte Nienke Peters-Scheffer haar promotieonderzoek. Onderzoekster Nienke Peters-Scheffer laat zien dat kinderen met autisme en een verstandelijke beperking een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze behandeling.


Uitbreiding aanbod DTT Nederland

DTT Nederland heeft zich als behandeling voor kinderen met autisme de afgelopen jaren bewezen. De intensieve gedragstherapie die bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind heeft zich inmiddels wetenschappelijk bewezen en is erkent.

Momenteel wordt er een plan van aanpak uitgewerkt om DTT verder landelijk aan te gaan bieden. Driestroom is in deze op zoek naar instellingen, organisaties en/of ondernemers die dit - onder regie van de Driestroom - mee op willen gaan zetten en uit gaan voeren. Heb je interesse? Maak dit dan telefonisch of per mail kenbaar. 

lees verder

Vragen?

Neem contact met ons op via info@dtt.nl. Wij helpen je graag verder.