Wat is DTT?

Inleiding

Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kan steeds vroeger in de ontwikkeling van een kind worden vastgesteld (Osterling, Dawson & Munson, 2002). Een van de voordelen hiervan is dat ook de interventie vroegtijdig kan worden ingezet.

Discrete Trial Teaching (DTT) is een methode binnen de intensieve gedragstherapie, die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen met ASS. Deze methode is ontwikkeld vanuit de principes van Applied Behavior Analysis (ABA, toegepaste gedragsanalyse). Tijdens de DTT training oefenen we allerlei dagelijkse vaardigheden, zoals een jas aantrekken of schoenveters strikken. Stap voor stap krijgt het kind een vaardigheid onder de knie en ontwikkelt het steeds meer zelfvertrouwen. Doel van de DTT training is dat een kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de dagelijkse leefomgeving. Of dat nu thuis, op school, of op een dagvoorziening is.

Voordelen van vroegtijdige interventie

Vroegtijdige interventie zorgt ervoor dat kinderen met ASS beter functioneren. De plasticiteit en veranderbaarheid van de hersenen zijn tijdens de eerste jaren na de geboorte namelijk het grootst. Bovendien vormen de vaardigheden die een kind in zijn eerste levensjaren aanleert, de basis voor de taalontwikkeling en sociale vaardigheden op latere leeftijd.

Drie wetenschappelijke onderzoeken door de Radboud Universiteit Nijmegen laten zien dat de DTT behandeling het functioneren van kinderen met ASS en een verstandelijke beperking verbetert. Bijvoorbeeld op het gebied van IQ, ontwikkelingsleeftijd, communicatie, taal en spel. DTT heeft ook een positief effect op de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Daarnaast nemen symptomen van autisme én gedragsproblemen af.

Lees meer over DTT, de onderliggende theorie en diverse wetenschappelijke onderzoeken en publicaties via onderstaande links:

· Applied Behavior Analysis (ABA)
· Voor wie is DTT geschikt?
· Wetenschappelijk onderzoek & publicaties 

Foto

een ouder vertelt

“DTT heeft echt geholpen voor Bryant. Hij geeft nu duidelijk aan wat hij wil. Het contact met andere kinderen gaat ook stukken beter. Bryant heeft geleerd op zijn beurt te wachten. Toen we net wisten dat Bryant autisme heeft, had ik deze vooruitgang in zijn ontwikkeling niet meer verwacht.”

goed om te weten

Promotieonderzoek - Een stap vooruit met DTT

In 2007 startte Nienke Peters-Scheffer haar promotieonderzoek. Onderzoekster Nienke Peters-Scheffer laat zien dat kinderen met autisme en een verstandelijke beperking een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze behandeling.


Uitbreiding aanbod DTT Nederland

DTT Nederland heeft zich als behandeling voor kinderen met autisme de afgelopen jaren bewezen. De intensieve gedragstherapie die bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind heeft zich inmiddels wetenschappelijk bewezen en is erkent.

Momenteel wordt er een plan van aanpak uitgewerkt om DTT verder landelijk aan te gaan bieden. Driestroom is in deze op zoek naar instellingen, organisaties en/of ondernemers die dit - onder regie van de Driestroom - mee op willen gaan zetten en uit gaan voeren. Heb je interesse? Maak dit dan telefonisch of per mail kenbaar. 

lees verder

Vragen?

Neem contact met ons op via info@dtt.nl. Wij helpen je graag verder.