Wat is DTT?

Voor wie is DTT geschikt?

Een aanvraag of doorverwijzing voor een DTT behandeling kan ingediend worden door bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, groepsleiding of hulpverleners middels het invullen van het aanvraagformulier.

Als professional bent u een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het kind. Samen met de ouders bepaalt u of doorverwijzing zinvol kan zijn. U kunt een DTT behandeling aanvragen als een kind zich niet goed ontwikkelt en vastloopt in de normale begeleiding binnen een autismegroep. Ook kinderen waarbij men autisme vermoedt en die problemen ervaren op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, op school of thuis, komen in aanmerking voor DTT. Behandeling biedt het kind de kans om op termijn wél weer te passen in het normale aanbod.

Voor wie?

Kinderen die in aanmerking komen voor een DTT behandeling:

· zijn kinderen met ASS, of een vermoeden hiervan, die een ontwikkelingsachterstand hebben en/of gedragsproblematiek;
· zijn tussen de 3 en 10 jaar oud;
· zijn leerbaar en zijn aantoonbaar te motiveren door middel van beloners.
Gedurende het behandeltraject monitoren we regelmatig het resultaat.

Foto

een ouder vertelt

“DTT heeft echt geholpen voor Bryant. Hij geeft nu duidelijk aan wat hij wil. Het contact met andere kinderen gaat ook stukken beter. Bryant heeft geleerd op zijn beurt te wachten. Toen we net wisten dat Bryant autisme heeft, had ik deze vooruitgang in zijn ontwikkeling niet meer verwacht.”

goed om te weten

Promotieonderzoek - Een stap vooruit met DTT

In 2007 startte Nienke Peters-Scheffer haar promotieonderzoek. Onderzoekster Nienke Peters-Scheffer laat zien dat kinderen met autisme en een verstandelijke beperking een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze behandeling.


Uitbreiding aanbod DTT Nederland

DTT Nederland heeft zich als behandeling voor kinderen met autisme de afgelopen jaren bewezen. De intensieve gedragstherapie die bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind heeft zich inmiddels wetenschappelijk bewezen en is erkent.

Momenteel wordt er een plan van aanpak uitgewerkt om DTT verder landelijk aan te gaan bieden. Driestroom is in deze op zoek naar instellingen, organisaties en/of ondernemers die dit - onder regie van de Driestroom - mee op willen gaan zetten en uit gaan voeren. Heb je interesse? Maak dit dan telefonisch of per mail kenbaar. 

lees verder

Vragen?

Neem contact met ons op via info@dtt.nl. Wij helpen je graag verder.